Ad

Ad

Ad

आपले देश वाचा

युनिफाइड पॅकेज विमा योजना (यूपीआयएस

23-Feb-24 12:59 PM

|

Share

2,948 Views

img
Posted byPriya SinghPriya Singh on 23-Feb-2024 12:59 PM
instagram-svgyoutube-svg

2948 Views

अन्न सुरक्षा, पिकांच्या विविधता आणि क्षेत्राच्या वाढ आणि स्पर्धात्मकतेसाठी कृषी क्षेत्रातील नागरिकांचे आर्थिक संरक्षण करणे तसेच शेतकऱ्या 2016 खरीफ हंगामात या योजनेची चाचणी निवडलेल्या ४५ जिल्ह्यांमध्ये खरीफ आणि रबी हंगामासाठी दोन-वार्षिक पिकाविमा वगळता संपूर्ण वर्षासाठी कव्हरेज टिकते. कर्ज देणार्या शेतकर्यांना बँका/आर्थिक संस्थांद्वारे आणि नॉन-लोन शेतकरी बँका आणि/किंवा विमा मध्य

Unified_Package_Insurance_Scheme_(UPIS)_CMV360.jpg

धोरण डिझाइन आणि यो

 • हे पॉलिसी कृषी उपक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विमा गरजेसाठी
 • हे शेतकर्याच्या जमिनीच्या मालकी आणि पिकावर आधारित उत्पन्ना-आधारित पिकाचा
 • यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता (निवासस्थान आणि सामग्री, कृषी पंप सेट आणि कृषी ट्रॅक्टर) तसेच अपघात मृत्यू/अपयत्व झाल्यास संरक्षण आणि पालकांच्या मृत्यूच्या बाबतीत
 • शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी जीवन विमा संरक्षण देखील
 • पॉलिसी 1 वर्षापर्यंत कालावधीसाठी जारी केली जाते.

युनिफाइड पॅकेज इन्शुरन्स स्कीमची

 • ंडरराइटिंग: कृषी, सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाने नियुक्त केलेल्या सामान्य विमा कंपन्यांद्वारे किंवा पॉलि सीच्या नसलेल्या विभागांसाठी आर्थिक संस्थे/बँकेशी संबंधित असलेल्या सामान्य विमा कंपन

 • पॉलिसी कव्हरेज: पॉलिसीमध्ये 7 विभाग आहेत, पिकाविमा अनिवार्य पिकाविमा विभाग अंतर्गत लागू अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकर्यांना किमान दोन इतर

 • प्रीमियम भरणा: पिकाच्या विम्यासाठी, शेतकराचा प्रीमियमचा भाग 1.5% ते 5% पर्यंत (विमा केलेल्या पिकांवर आधारित) शेतकराने देय जर एक्च्युअरी प्रीमियम जास्त असेल तर सरकार अॅक्च्युअरी प्रीमियम आणि शेतकऱ्याने दिलेल्या प्रीमियममधील फरकाच्या समतुल्य पीक विमा क्षेत्राच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे, तर इतर सर्व विभाग वैयक्तिक आधारावर

 • स@@

  ूट: जर शेतकराने आधीपासूनच पॉलिसीमध्ये नमूद केल्यापेक्षा कमी विमा रकमेसह समान स्वरूपाची विमा पॉलिसी घेतली असेल तर त्यांना त्या विभाग (कलम) घेण्या अशा धोरणाचा तपशील प्रस्ताव फॉर्ममध्ये प्रदान केला जाईल.

 • सूचनात्मक प्रीमियम दर: वर नमूद केलेले प्रीमियम दर सूचनात्मक आहेत आणि विमा कंपन्यांच्या

 • तात्पुरते प्रीमियम दर: विमा रकम आणि प्रीमियम दर तात्पुरते घेतले जातात आणि जोखीमनुसार बदलू शकतात

 • सेवा कर: वर न मूद केलेले प्रीमियम दर सेवा करशिवाय आहेत, ज्याला मुक्त होण्याची शक्यता आहे.

युनिफाइड पॅकेज इन्शुरन्स योजना (UPIS)

 • स@@

  ूट: जर शेतकराने आधीच कोणत्याही विभागांचा समावेश असलेली विमा पॉलिसी घेतली असेल आणि विम्याची रक्कम UPIS मध्ये नमूद केल्यापेक्षा कमी नसेल तर त्यांना अशा विभाग घेण्यापासून मुक्त अशा धोरणाचा तपशील प्रस्ताव फॉर्ममध्ये प्रदान केला जाईल.

 • प्रस्ताव फॉर्म: शेतकऱ्यांना त्यांना लागू इच्छित असलेल्या संबंधित विभागात आवश्यक सर्व तपशीलांसह प्रस्ताव कम घोषणा प्रस्ताव फॉर्म प्रीमियमसह बँके/इंटरमिडीयरी/इन्शुरन्स कंपनीकडे सादर केला पाहिजे, जो त्याच्यासाठी स्टॅम्पड/स्वा कर्ज देणारे आणि कर्ज नसलेल्या शेतकर्यांसाठी प्रस्ताव फॉर्म अनिवार्य आहे

 • अद्वितीय संदर्भ क्रमांक: शेतकडून प्रस्ताव फॉर्म स्वीकारल्यानंतर, बँका अशा प्रस्ताव फॉर्मसाठी समान अद्वितीय संदर्भ क्रमांकासह बँकांद्वारे शेतकर्यांना मान्यता प्रदान केली जाईल

 • तपशीलांमध्ये बदल: विशेषतः विमा कंपनीद्वारे लेखी सहमती दिल्याशिवाय प्रस्ताव फॉर्ममध्ये दिलेल्या तपशील

 • विमा कंपन्यांची टाई-अप: पीएमएफबीवाय वगळता बँकेची समान विमा कंपन्यांसह विद्यमान टाई-अप राह जर विद्यमान टाइड-अप कंपनी यूपीआयएसच्या अटी आणि अटी (कलम २ ते 7) सहमत नसेल तर अंमलबजावणी करणारी पीक विमा कंपनी इतर विभागांसाठी

  • इमारत आणि सामग्री विमा (फायर आणि अलाइड धोका)
  • कृषी पंपसेट विमा (10 हार्स पॉवर पर्यंत)
  • कृषी ट्रॅक्टर विमा (मानक मोटर पॉलिसीनु

  विभाग 1: पीक विमा

  (प्रधा नमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/हवामान आधारित पिका विमा योजना (WB CIS)

  फायद्यांची सारणी (कोणतीही लागू होईल) | विमा रकम

 • मृत्यूनंतर विम्याची रक्कम दोन लाख
 • विभाग - 3: जीवन विमा

  प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) ही एक सरकारी प्रायोजित जीवन विमा योज ना आहे ज्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांना आर्थ या योजनेत प्रति सदस्य 2,00,000 रुपयांचे डेथ कव्हर देते आणि जीवन विमा कंपन्यांनी प्रदान

  विमा कंपनीला योजनेत प्रवेश करण्याच्या वेळी पात्र सदस्याकडून आरोग्याचे समाधानकारक पुरावे आवश्यक असू शकतात, जे “संमती कम-डिक्लेक्रेशन फॉर्ममध्ये “या योजनेचे प्रीमियम रुपये 330/- प्लस सर्व्हिस टॅक्स (देय केल्यास) आहे आणि सदस्याच्या बचत बँक खात्यातून कापले जाईल. प्रीमियम वार्षिक आधारावर बदलण्याच्या अधीन आहे आणि वार्षिक नूतनीकरण तारखां

  योजनेसाठी नोंदणी पद्धत आणि कालावधी खालीलप्रमाणे आहेत: नवीन नोंदणीसाठी, नोंदणीच्या तारखेपासून किंवा 1 जून (जे नंतर होते) एक वर्षासाठी कव्हर प्रदान केले जाईल आणि पुढील 31 मे रोजी संपेल. योजना चालू असताना नवीन अर्जदार आणि सध्या पात्र व्यक्ती ज्या आधी सामील झालेले नाहीत ते भविष्यातील वर्षां

  ज्या व्यक्तींनी आधीच पीएमजेजेवाय स्वरूपात हा विभाग वापरला आहे त्यांना पुन्हा हा विभाग निवडण्याची आवश्यकता नाही तथापि, त्यांना PMFBY अंतर्गत प्रस्ताव कम घोषणा फॉर्ममध्ये त्यांच्या विद्यमान धोरणाचा तपशील

  विमा पॉ@@

  लिसीच्या या विभागात आग, विज्ज, गॅस स्फोट, पाणी नुकसान, विमानातून घातलेल्या लेखांचे नुकसान, दंगड, भूकंप, भूखंप, भूखंप, वादूळ, टॉर्नेडो, चक्रवाण आणि बुश अग्न यासह विमा पॉलिसीचा समावेश आहे. प्रदान केलेले कव्हरेज निश्चित रकमेच्या विम्याच्या आधारावर आधारित आहे, म्हणजे विमा कर्त्याची जास्तीत जास्त जबाबदारी विम्याची रक्कम किंवा वास्तविक नु

  क्लेम प्रक्रिया पद्धत: कोणत्याही झालेल्या धोक्यांमुळे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला फोनद्वारे किंवा लिखीने 72 तासां शेतकर थेट विमा कंपनीशी संपर्क साधण्याची निवड करू शकते किंवा आर्थिक संस्थे/मध्यस्थी चॅनेलद्वार दावा करताना प्रस्ताव कम घोषणा फॉर्मचा अद्वितीय संदर्भ क्रमांक प्रदान केला नुकसानाचे मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही दुरुस्ती किंवा पुनर्

  विभाग 5: कृषी पंपसेट विमा (10 हॉर्स पॉवर पर्यंत)

  • आग आणि विजनी
  • चोरा, पंप सेट लॉक केलेल्या घरामध्ये ठेवला असेल आणि तेथे हिंसक आणि जबरोबर प्रवेश झाला असेल तर
  • या विम्यात नोंदणी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फॉर्ममध्ये त्यांच्या पंप सेटची विद्युत आणि यांत्रिक यात पंप सेटबद्दल क्रमांक, मेक, मॉडेल आणि इतर महत्त्वाचे तपशील समाविष्ट असले या कव्हरेजसाठी जास्तीत जास्त विम्याची रक्कम 25,000 रुपये आहे. 7 वर्षांपर्यंत जुनी असलेल्या कृषी पंप सेट्सचा विमा या विभागानुसार

   टीप: नं तर कव्हरेजमध्ये सबमर्सिबल पंप जोडले जातील.

  • विमा करणार्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची इच्छुक कृती किंवा
  • काढून टाकण्याचे खर्च, कार्यशाळेत वाहतूक आणि परत तसेच पुन्हा निर्माण करण्याची किंमत
  • विभाग 6: विद्यार्थी सुरक्षा

  • भाग सी एका डोळ्या/डोळ्याचे नुकसान: रुपये 25000 (विद्यार्थ्यांसाठी
  • वडील किंवा आईचे मृत्यू झाल्यास, क्लेमची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वय 18 वर्षांपर्यंत निश्चित ठेवीत रूपांतरित केली जाईल.

   हिंसक आणि दृश्यमान अपघातामुळे दोन अवयंग, दोन डोळे किंवा पालकांची 100% कायमस्वरूपी झाल्यास, कंपनी वेळापत्रकात नमूद केलेली भांडवली विमा विद्यार्थी किंवा पालकांना देईल.

   भाग सी

   भाग डी

   वय मर्यादा:

  • पालक: 18-70 वर्षे
  • पॉलिसी खालील प्रकरणांमध्ये भरपाई देत नाही:

  • आत्महत्या करण्याचा किंवा प्रयत्न करण्याचा किंवा इच्छित आत्महतेचा थेट परिणाम
  • गर्भधारणा किंवा बाळ
  • गुन्हेगारी हेतूने कायद्याचे उल्ल
  • दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक काग

  • अपघात मृत्यू झाल्यास पोलिस अहवाल आणि पोस्टमॉ

  मोटर वाहन कायदा 1988 च्या तरतुदीनुसार ट्रॅक्टरशी संबंधित अपघात झाल्यास तृतीय-पक्षाच्या मृत्यू किंवा शरीरिक दुखापतीसाठी कायदेशीर जबाब

  शेतकऱ्यांना व्यापक कव्हर किंवा तृतीय-पक्षाच्या कव्हरमध्ये सर्वसमावेशक कव्हरसाठी, पूर्व-विमा तपासणी आवश्यक आहे आणि कोणतेही क्लेम बोनसचा फायदा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने त्यांचे विद्यमान तृतीय-पक्ष कव्हरसाठी, केवळ नोंदणी प्रमाण प्रस्ताव फॉर्म सबमिट करताना विमा कंपनीकडे मागील विमा पॉलिसीसह आवश्यक कागदपत्रे सबमिट

वैशिष्ट्ये आणि लेख

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी स्मार्ट फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजीज:hasYoutubeVideo

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी स्मार्ट फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजीज:

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी या स्मार्ट फायनान्सिंग रणनीती इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेताना कसे पर्यावरणास...

15-Feb-24 09:16 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारतामध्ये महिंद्रा सुप्रो प्रोफिट ट्रक एक्सेल खhasYoutubeVideo

भारतामध्ये महिंद्रा सुप्रो प्रोफिट ट्रक एक्सेल ख

सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल डिझेलची पेलोड क्षमता 900 किलो आहे, तर सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल सीएनजी ड्यूओसाठी ती 750 किलो आहे....

14-Feb-24 01:49 PM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रात उदय नारंगचा प्रवा

भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रात उदय नारंगचा प्रवा

भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रातील उदय नारंगचा परिवर्तनीय प्रवास, नवीन आणि टिकाऊपणापासून लवचिकता आणि दृष्टिकोन नेतृत्वापर्यंत एक्सप्लोर...

13-Feb-24 06:48 PM

पूर्ण बातम्या वाचा
इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन खरेदी करण्यापूर्वी विचार

इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन खरेदी करण्यापूर्वी विचार

इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहने कार्बन उत्सर्जन कमी होणे, कमी ऑपरेटिंग खर्च आणि शांत ऑपरेश या लेखात, आम्ही इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनात गुंतवणूक करताना विचारात घेण्यासाठी पाच आ...

12-Feb-24 10:58 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञानाचे

2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञानाचे

2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञान ट्रेंड श वाढत्या पर्यावरणीय चिंतेसह ट्रकिंग उद्योगात हिरव्या इंधन आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत...

12-Feb-24 08:09 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फायद

भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फायद

अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग हा एव्हीटीआर-आधारित हेवी-ड्यूटी हौलेज ट्रक आहे जो दीर्घ-दूरच्या माल हा लेख भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फ...

09-Feb-24 12:12 PM

पूर्ण बातम्या वाचा

Ad

Ad

web-imagesweb-images

नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्ता

डेलेंटे टेक्नोलॉजी

कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन

गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।

पिनकोड- 122002

सीएमव्ही 360 मध्ये सामील व्हा

किंमती अद्यतने, खरेदी टिपा आणि बरेच काही प्राप्त करा!

आमचे अनुसरण करा

facebook
youtube
instagram

व्यावसायिक वाहन खरेदी CMV360 वर सोपे होते

सीएमव्ही 360 - एक अग्रगण्य व्यावसायिक वाहन बाजारपेठ आहे. आम्ही खरेदी ग्राहकांना मदत करते, वित्त, विमा आणि सेवा त्यांच्या व्यावसायिक वाहने.

आम्ही ट्रॅक्टर, ट्रक, बस आणि तीन व्हीलर्सची किंमत, माहिती आणि तुलना यावर उत्तम पारदर्शकता आणतो.