Ad

Ad

Ad

आपले देश वाचा

मासेमारांच्या कल्याणाची राष्ट्रीय

23-Feb-24 02:42 PM

|

Share

4,837 Views

img
Posted byPriya SinghPriya Singh on 23-Feb-2024 02:42 PM
instagram-svgyoutube-svg

4837 Views

मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजना हा सागरी आणि अंतर्गत मासेमारी क्षेत्रात सहभागी असलेल्यांना फायदे आणि समर्थन प्रदान या संसाधनांच्या विकासासाठी जमीन प्रदान करण्यासाठी केंद्र प्रदेश आणि राज्ये जबाबदार आहेत.

Fishermen.jpg

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरे वाटविण्याची गोष्ट असते तेव्हा राज्यांनी अशा काही अटी आहेत ज्यांचे अनु प्रथम, राज्य सरकारने लाभार्थी सक्रिय मासेमारी आहेत याची खात्री दुसरे म्हणजे, गरीबी रेषेखाली असलेले आणि कोणत्याही जमिनीचे मालक नसलेल्या मासेमारां शेवटी, जमीन किंवा कच्चा मालक असलेल्या मासेमारांना घरांची वाटप दिली जाऊ शकते.

गृहनिर्मासारख्या सुविधा देण्याची किंमत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सामायिक केली तथापि, उत्तर-पूर्व राज्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार खर्च 75% भारत सरकार सहन करेल तर केंद्र प्रदेशांच्या बाबतीत भारत सरकारने संपूर्ण योगदान देईल.

मासेमारांच्या कल्याणीच्या राष्ट्रीय योजनेसाठी पात्रता

मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेत त्याचे फायदे मिळवण्याची इच्छा असलेल्या मासेमार खालील मुद्दे पात्रता निकष सारांश देतात

  • सक्रिय पूर्ण-वेळ
  • सहकारी सोसायटी, फेडरेशन किंवा कल्याण संसायटी
  • 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले मासे
  • गरीबी रेषेखाली राहणारे मासे
  • नियमित रोजगार किंवा नियमित उत्पन्न असलेल्या मासेमारांच्या कुटुंबांना लाभा

मासेमारांच्या कल्याण राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत

मासेमारांच्या कल्याणाची राष्ट्रीय योजना पात्र मासेमारांना अनेक सुविधा दे या सुविधांचा उद्देश मासेमारांचे जीवन आणि कामाच्या परिस्थिती सुधारण्याचे पुरवलेल्या विविध प्रकारच्या सुविधा आणि सरकारने दिलेले योगदान खालील प्रमाणे आहेत-

  • सामान्य सुविधा: या योजनेत कमीतकमी 75 घरे असलेल्या मासेमारी गावांमध्ये कम्युनिटी हॉल बांधण्याची हॉलचा आकार 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त नसावा आणि बांधकाम किंमत दोन लाख रुपयांपेक्षा हॉलमध्ये दोन शौचालय (एक महिलांसाठी आणि एक महिलांसाठी) आणि ट्यूबवेलसह सुसज्ज असावे. हॉलचा वापर मेंडिंग शेड आणि ड्रायिंग अर्ड म्हणून केंद्रित केला जाऊ शकतो आणि त्याचा योग्यरित्या वापरला जातो याची खात्री करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र काही प्रकरणांमध्ये, हॉलचा वापर मासेमारांसाठी सामान्य कामाच्या ठिकाण म्हणून केला जाऊ शकतो, भिंतीऐवजी छप्पर आणि

  • पिण्याचे पाणी: या योजनेअंतर्गत एका गावातील प्रत्येक २० घरांना ट्यूबवेल प्रदान 10 पेक्षा जास्त परंतु २० पेक्षा कमी घरे असलेल्या गावांमध्ये एक ट्यूबवेल प्रदान ट्यूबवेल स्थापित करण्याची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, परंतु उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये ही किंमत ४५ हजार रुपय राज्य सरकारने कोणत्याही किंमतीत वाजवी वाजवी वाजवी. स्थापित ट्यूबवेलची संख्या गावाच्या पाण्याच्या गरजेवर अवलंबून असेल. जिथे ट्यूबवेल्स बांधणे व्यावहारिक नसलेल्या गावांमध्ये पाण्याचा पर्यायी स् पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ट्यूबवेल बांधण्यापेक्षा जास्त असल्यास राज्य सरकार संपूर्ण योगदानासाठी जबाबदार आहे

  • गृहनिर्माण: या योजनेअंतर्गत घरासाठी पात्र होण्यासाठी गावात किमान १० घरे असणे आवश्यक आहे. गावात बांधल्या जाऊ शकणार्या घरांची संख्या पात्र मासेमारांच्या संख्येवर अवलंबून असते, त्यामुळे वरच्या राज्याने सर्व पात्र मासेमारांमध्ये समान प्रमाणात घरे वाटविली जातील याची प्रत्येक घराचे आधार क्षेत्र 35 चौरस मीटरच्या आत असणे आवश्यक आहे आणि बांधकामाची किंमत 75,000 रुपय राज्य सरकार अधिक घरे तयार करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांवर अवलंबून घरांच्या बांधकामाची योजना

मासेमारांच्या कल्याण राष्ट्रीय योजनेचे प्रशिक्षण आणि विस्तार

मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेचा प्रशिक्षण आणि विस्तार घटक मासेमारांना आवश्यक संसाधने आणि समर्थन देण्या या घटकाचे प्राथमिक लक्ष म्हणजे मासेमारांना प्रशिक्षण आणि विस्तार सेवा प्रदान करणे, जेणेकरून ते त्यांची कौशल्ये आणि तंत्र सुधारू शकतील आणि त्यांची

या घटकाच्या खर्चासाठी योगदान देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार असतील आणि दोन्ही खर्च 50:50 आधारावर सामायिक करतात. तथापि, उत्तर-पूर्व राज्यांच्या बाबतीत, योगदान 75:25 आधारावर होईल आणि केंद्र सरकार बहुतेक निधी प्रदान करेल. केंद्र प्रदेशांच्या बाबतीत, संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारद्वारे व्यापला जाईल.

प्रशिक्षण आणि विस्तार घटकाचा उद्देश मासेमारांना एक व्यापक आणि अनुकूल समर्थन प्रणाली प्रदान करणे आणि त्यांचे उद्दिष्टे साध्य करण्या या घटकात सरकारची गुंतवणूक टिकाऊ आणि फायदेशीर मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यास मदत करेल आणि

मासेवरांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेचा बचत कम-रिलीफ घट

मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेतील सेव्हिंग-कम-रिलीफ घटक अंतर्गत आणि सागरी क्षेत्रातील मासेमारांना या घटकामध्ये बचतीचा पैलू समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये मासेमारांना 9 महिन्यांसाठी निश्चित रक्कमेचे योगदान देण्याची विनंती केली जाते आणि एक सहमत पैलू, ज्यामध्ये त्यांना 3 महिन्यांच्या

9 महिन्यांच्या बचत कालावधीसाठी मासेमारांनी दिलेले योगदान रुपये 900 आहे, तर राज्य आणि केंद्र सरकार त्याच कालावधीत प्रत्य त्यानंतर 3 महिन्यांच्या मासेमारी बंदी कालावधीत मासिक रुपयांना मासिक रुपयांची भरणा देण्यात येते. केंद्र प्रदेशांच्या बाबतीत संपूर्ण योगदान केंद्र सरकारने दिले जाते, तर उत्तर-पूर्व राज्यांच्या बाबतीत हे योगदान 75:25 आधारावर दिले जाते, केंद्र सरकारचे योगदान १,३५० रुपये आणि उत्तर-पूर्व राज्याचे योगदान रुपये. मासेमारांच्या योगदानातून मिळणारे व्याज गेल्या महिन्यात दिले जाते.

लाभार्थीचे योगदान असोसिएशनच्या अध्यक्ष किंवा सचिवाद्वारे गोळा केले जाते आणि संबंधित राज्य किंवा केंद्र प्रदेशाला सोपविले जाते, ज्यांनी ते राष्ट्रीय हे योगदान राज्य किंवा केंद्र प्रदेशाच्या मशीर संचालकाच्या नावावर नोंदविले जाते.

पेमेंट@@

वर डीफॉल्ट झाल्यास, लाभार्थी योगदान देणार्या महिन्यांसाठी सरकारचे योगदान केवळ दिले जाईल आणि त्यानंतर एकूण योगदान 3 महिन्यांपेक्षा समान हप्तांमध्ये परत देणे बचत कालावधीत उत्पादित व्याज गेल्या महिन्यात भरले जाईल. तथापि, संपूर्ण मासेमारी हंगामात फक्त एकदा किंवा दोनदा डीफॉल्ट झाल्यास, लाभार्थी डीफॉल्ट शुल्क भरल्यास ही रक्कम माफ केली जाऊ शकते, जर लाभार्थी वेळेवर देय केले असेल तर ती व

्याज आहे.

हवामानाच्या नमुन्यांच्या आधारे दरवर्षी बदलणारे दुर्बळ महिने, हवामान बदल आणि इतर संबंधित विचारांसारख्या घटकांच्या आधारे

मासेमारांसाठी विमा आणि सहाय्य

  • गट अपघात वि मा - मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेमध्ये विमा आणि मदतीसाठी एक घटक हा घटक राज्य आणि केंद्र प्रदेश सरकारांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या सक्रिय मासेमारां विम्यात मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी एकूण अपंगता रु.२ लाख आणि आंशिक कायमस्वरूप अपघातांसाठी रुग्णालयांच्या खर्चाही 10,000 रुपयात विमा पॉलिसीचा कालावधी 12 महिन्यांचा आहे आणि सर्व सहभागी राज्ये आणि केंद्र प्रदेशांच्या वतीने राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ मीशेअर सहकारी लिमिटेड (FISHCOPFED वार्षिक प्रीमियम प्रति व्यक्ती रु.65 पेक्षा जास्त नसावे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे 50:50 आधारावर योगदान दिले जाते, केंद्र सरकार पूर्णपणे केंद्र प्रदेशांच्या बाबतीत आणि उत्तर-पूर्ण राज्यांमध्ये 75:25

विमा घटकाव्यतिरिक्त, संस्थेला मजबूत करण्यासाठी फिशकोप्फेडला दर वर्षी 50 लाख रुपयांची ग्रँट-इन-एड मिळेल. या अनुदानाने पारंपारिक मासेमारांच्या कौशल्ये सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमा

घटकमदत दिली
मानव संसाधन विकापैसे: दररोज 125 रुपये (15 दिवस पर्यंत) प्रवास खर्च: सहभागीच्या प्रवासासाठी रु.500 (बस किंवा रेल्वे) अतिथी व्याख्यानासाठी रु.1,000 संसाधन व्यक्तीच्या प्रवासासाठी 1,000
हँडबुक प्रकाशन
प्रशिक्षण मॅन्युअलतज्ञ: रु.5,000 मुद्रण: 500 प्रतींसाठी रु.20,000
मुख्यालय येथे मासेमारीमासे शेतकर्यांच्या प्रशिक्षण आणि जागरूकता
सेमिनार/कार्यशाप/सिम्पोझियाकार्यक्रमांच्या प्रकाशनासाठी रु.१ लाख पर्यंत एकच रक्कम कार्यशाळा आणि सेमिनार आयोजित करण्यासाठी राज्य आणि केंद्

मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजनेबद्दल वारंवार विचारले जाणारे काही प्रश्

प्रश्न 1. मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत गट अपघात विमा

राज्य आणि केंद्र प्रदेश सरकारांसह नोंदणीकृत मासेमारी मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेतून

मासेमारांच्या कल्याणाच्या राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत मासेमारांना मृत्यू किंवा कायमिक एकूण अपंगतेविरुद्ध रुपयांच्या दोन याव्यतिरिक्त, अपघात झाल्यास हॉस्पिटलच्या खर्चासाठी 10,000 रुपये

क्यू 3. गट अपघात विमा योजना कोण चालवते?

मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत समूह अपघात विमा योजना नॅशनल फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ मीशेअरन्स सहकारी

प्रश्न 4. गट अपघात विमा योजनेसाठी प्रीमियम कोण भरतो?

समूह अपघात वि@@

मा योजनेचे प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून संपूर्ण योगदान केंद्र सरकारने दिले जाते, जिथे संपूर्ण योगदान केंद्र सरकारने दिले जाते. उत्तर-पूर्व राज्यांसाठी मध्य आणि उत्तर-पूर्व राज्य सरकारांमध्ये हे योगदान 75:25 च्या आधारावर दिले जाते

.

क्यू 5. सागरी आणि अंतर्गत क्षेत्रातील मासेमारांना मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्

मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजनेच्या अंतर्गत सागरी व अंतर्गत

क्यू 6. गट अपघात विमा योजनेसाठी मासेमारांना काही योगदान देणे आवश्यक

मंत्रालय एक किंवा अधिक वेगवेगळ्या एजन्सींची मदत घेऊ शकते की मासेमारांच्या कल्याणावरील राष्ट्रीय योजना आवश्यकतेनुसार पुरेस

क्यू 8. फिशकोप्फेडला प्रदान केलेल्या ग्रँट-इन-एडचा उद्देश काय आहे?

क्यू 9. प्रशिक्षण आणि विस्तार कार्यक्रमांअंतर्गत प्रदान केलेल्या पैद्यासाठी कोण

प्रशिक्षण आणि विस्तार कार्यक्रमातील सहभागी कार्यक्रमाअंतर्गत प्रदान केलेल्या पैद्या

वैशिष्ट्ये आणि लेख

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी स्मार्ट फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजीज:hasYoutubeVideo

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी स्मार्ट फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजीज:

महिंद्रा ट्रेओ झोरसाठी या स्मार्ट फायनान्सिंग रणनीती इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेताना कसे पर्यावरणास...

15-Feb-24 09:16 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारतामध्ये महिंद्रा सुप्रो प्रोफिट ट्रक एक्सेल खhasYoutubeVideo

भारतामध्ये महिंद्रा सुप्रो प्रोफिट ट्रक एक्सेल ख

सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल डिझेलची पेलोड क्षमता 900 किलो आहे, तर सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल सीएनजी ड्यूओसाठी ती 750 किलो आहे....

14-Feb-24 01:49 PM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रात उदय नारंगचा प्रवा

भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रात उदय नारंगचा प्रवा

भारताच्या व्यावसायिक ईव्ही क्षेत्रातील उदय नारंगचा परिवर्तनीय प्रवास, नवीन आणि टिकाऊपणापासून लवचिकता आणि दृष्टिकोन नेतृत्वापर्यंत एक्सप्लोर...

13-Feb-24 06:48 PM

पूर्ण बातम्या वाचा
इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन खरेदी करण्यापूर्वी विचार

इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन खरेदी करण्यापूर्वी विचार

इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहने कार्बन उत्सर्जन कमी होणे, कमी ऑपरेटिंग खर्च आणि शांत ऑपरेश या लेखात, आम्ही इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनात गुंतवणूक करताना विचारात घेण्यासाठी पाच आ...

12-Feb-24 10:58 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञानाचे

2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञानाचे

2024 मध्ये भारतातील शीर्ष 10 ट्रकिंग तंत्रज्ञान ट्रेंड श वाढत्या पर्यावरणीय चिंतेसह ट्रकिंग उद्योगात हिरव्या इंधन आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत...

12-Feb-24 08:09 AM

पूर्ण बातम्या वाचा
भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फायद

भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फायद

अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग हा एव्हीटीआर-आधारित हेवी-ड्यूटी हौलेज ट्रक आहे जो दीर्घ-दूरच्या माल हा लेख भारतात अशोक लेलँड 3520-8x2 ट्विन स्टीयरिंग खरेदी करण्याचे फ...

09-Feb-24 12:12 PM

पूर्ण बातम्या वाचा

Ad

Ad

web-imagesweb-images

नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्ता

डेलेंटे टेक्नोलॉजी

कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन

गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।

पिनकोड- 122002

सीएमव्ही 360 मध्ये सामील व्हा

किंमती अद्यतने, खरेदी टिपा आणि बरेच काही प्राप्त करा!

आमचे अनुसरण करा

facebook
youtube
instagram

व्यावसायिक वाहन खरेदी CMV360 वर सोपे होते

सीएमव्ही 360 - एक अग्रगण्य व्यावसायिक वाहन बाजारपेठ आहे. आम्ही खरेदी ग्राहकांना मदत करते, वित्त, विमा आणि सेवा त्यांच्या व्यावसायिक वाहने.

आम्ही ट्रॅक्टर, ट्रक, बस आणि तीन व्हीलर्सची किंमत, माहिती आणि तुलना यावर उत्तम पारदर्शकता आणतो.