Ad

Ad

Ad

ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

27-Feb-24 12:08 AM

|

Share

4,839 Views

img
Posted byPriya SinghPriya Singh on 27-Feb-2024 12:08 AM
instagram-svgyoutube-svg

4839 Views

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

Top Tips to Choose right Tractor for Your farm.jpg
  • ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ - ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ, ਟਿਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਵਾਢੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

  • ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ - ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁਣੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20-30 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੋ - ਟਰੈਕ ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.

  • ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ, ਮੋਵਰ ਅਤੇ ਟਿਲਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁ ਲਾਂਕਣ ਕਰੋ - ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖੋ

  • ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ - ਅੰ ਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।...

21-Feb-24 07:57 AM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੀਮਾ ਐਚ. 55 ਐਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 55-ਟਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ

ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੀਮਾ ਐਚ. 55 ਐਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 55-ਟਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੀਮਾ H.55S ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।...

16-Feb-24 12:34 PM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇਓ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਈਵੀhasYoutubeVideo

ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇਓ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਈਵੀ

ਖੋਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇਓ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇ...

15-Feb-24 09:16 AM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੁਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰੱਕ ਐਕਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਭhasYoutubeVideo

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੁਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰੱਕ ਐਕਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਸੁਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰੱਕ ਐਕਸਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰੱਕ ਐਕਸਲ ਸੀਐਨਜੀ ਡੂਓ ਲਈ, ਇਹ 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ....

14-Feb-24 01:49 PM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਦੈ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਦੈ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਡੇ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ...

13-Feb-24 06:48 PM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਏ ਗਏ, ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਰਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ...

12-Feb-24 10:58 AM

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ

Ad

Ad

web-imagesweb-images

ਭਾਸ਼ਾ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

डेलेंटे टेक्नोलॉजी

कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन

गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।

पिनकोड- 122002

ਸੀਐਮਵੀ 360 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

facebook
youtube
instagram

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ CMV360 ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

CMV360 - ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.