Ad

ਚੱਕਰ ਵਾਹਨ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂ ਪੂਰਾ ਤਿੰਨ ਪਹਿਯੇ ਵਾਹਨ

CMV360 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਹਿਯੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੁਣੋ
ਮਾਡਲ ਚੁਣੋ
ਸਭ ਤਿੰਨ ਪਹਿਯੇ ਵਾਹਨ ਲੱਭੋ

Ad

Ad

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ

ਓਐਸਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਿਕ

ਓਐਸਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਿਕ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.25 Lakh
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Hexall ਮੈਮਥ ਹੋਪ

Hexall ਮੈਮਥ ਹੋਪ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 16.00 Lakh
ਗੋਦਾਵਰੀ ਈਬਲੂ ਰੇਨੋ ਈ ਆਟੋ

ਗੋਦਾਵਰੀ ਈਬਲੂ ਰੇਨੋ ਈ ਆਟੋ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.35 Lakh
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਵਮ ਸਮਰਤ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਵਮ ਸਮਰਤ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 1.30 Lakh

Ad

Ad

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ

ਓਐਸਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਿਕ

ਓਐਸਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਿਕ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.25 Lakh
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Hexall ਮੈਮਥ ਹੋਪ

Hexall ਮੈਮਥ ਹੋਪ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 16.00 Lakh
ਗੋਦਾਵਰੀ ਈਬਲੂ ਰੇਨੋ ਈ ਆਟੋ

ਗੋਦਾਵਰੀ ਈਬਲੂ ਰੇਨੋ ਈ ਆਟੋ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.35 Lakh
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਵਮ ਸਮਰਤ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਵਮ ਸਮਰਤ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 1.30 Lakh

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ

Gkon ਡੀਲਕਸ

Gkon ਡੀਲਕਸ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Baxy ਐਫ. ਈ.

Baxy ਐਫ. ਈ.

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Gkon ਪ੍ਰੋ

Gkon ਪ੍ਰੋ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੋਹੀਆ ਨਾਰਾਇਣ ICH

ਲੋਹੀਆ ਨਾਰਾਇਣ ICH

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Gkon ਗੋਕਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

Gkon ਗੋਕਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Baxy ਸੁਪਰ

Baxy ਸੁਪਰ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਏਲਟਰਾ

ਉਮੀਦੀ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਏਰੀਸ਼ਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਈ

ਏਰੀਸ਼ਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਈ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.88 Lakh
ਏਰੀਸ਼ਾ ਸਮਾਰਟ ਈ

ਏਰੀਸ਼ਾ ਸਮਾਰਟ ਈ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.87 Lakh
ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਲਫ਼ਾ ਪੈਸੈਂਜਰ ਡੀਐਕਸ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਲਫ਼ਾ ਪੈਸੈਂਜਰ ਡੀਐਕਸ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 1.52 Lakh
ਮਹਿੰਦਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 3.60 Lakh
ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਲਫ਼ਾ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਲਫ਼ਾ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
₹ 2.86 Lakh

Ad

Ad

ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਯੇ ਵਾਹਨ

Ad

Ad

ਤਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਪਹਿਯੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਬਰਾਂ

Ad

Ad

web-imagesweb-images

ਭਾਸ਼ਾ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

डेलेंटे टेक्नोलॉजी

कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन

गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।

पिनकोड- 122002

ਸੀਐਮਵੀ 360 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

facebook
youtube
instagram

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ CMV360 ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

CMV360 - ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.